ورود کاربران

گالری صوت

جهت دریافت نسخه با کیفیت صوت ها با تلفن همراه 3130321 - 0912 (ضرغامی) تماس حاصل فرمایید.

ردیف عنوان فایل مشاهده فایل ها
1 استاد دکتر قنبری - تاریخ اسلام (جلسه اول تا دهم) مشاهده
2 استاد علی صبوحی - همایش سوره معارج مشاهده
3 استاد علی صبوحی - همایش سوره قیامت مشاهده
4 استاد علی صبوحی - همایش سوره مدّثّر مشاهده
5 استاد علی صبوحی - همایش سوره مزّمّل مشاهده
6 استاد علی صبوحی - همایش سوره جن مشاهده
7 استاد علی صبوحی - همایش سوره نوح مشاهده
8 استاد علی صبوحی - همایش نماز مشاهده
9 استاد علی صبوحی - همایش سوره حاقه مشاهده
10 استاد علی صبوحی - همایش سوره قلم مشاهده
11 استاد علی صبوحی - همایش سوره ملک مشاهده
12 استاد علی صبوحی - همایش سوره تحریم مشاهده
13 استاد علی صبوحی - همایش سوره طلاق مشاهده
14 استاد علی صبوحی - همایش سوره تغابن مشاهده
15 استاد علی صبوحی - همایش سوره منافقون مشاهده
16 استاد علی صبوحی - همایش سوره جمعه مشاهده
17 استاد علی صبوحی - همایش سوره صف مشاهده
18 استاد علی صبوحی - همایش سوره ممتحنه مشاهده
19 استاد علی صبوحی - همایش سوره مجادله مشاهده

سایت های همکاران: