ورود کاربران

آخرین اخبار

۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۸

دوره‌های معرفتی غیرحضوری تدبر در قرآن کریم

دوره‌های معرفتی غیرحضوری تدبر در قرآن ...

بیشتر ...

۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۸

برگزاری کلاس‌های معرفتی (فراگیر) سطح ۱ سال ۹۸:

برگزاری کلاس‌های معرفتی (فراگیر) سطح ۱ ...

بیشتر ...

۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره‌های معرفتی غیرحضوری تدبر در قرآن کریم

دوره‌های معرفتی غیرحضوری تدبر در قرآن ...

بیشتر ...

۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۸

کلاس تدبر در قرآن سطح یک معرفتی

بسم الله الرحمن الرحیم
کلاس تدبر در قر ...

بیشتر ...

۱۲ / ۰۱ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره تدبر معرفتی سطح سه - چهار - پنج

بسمه تعالی
با سلام و وقت بخیر
...

بیشتر ...

۱۲ / ۰۱ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره تدبر معرفتی سطح دو

بسمه تعالی
با سلام و وقت بخیر
...

بیشتر ...

۱۲ / ۰۱ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره تدبر معرفتی سطح یک

بسمه تعالی
با سلام و وقت بخیر
...

بیشتر ...

۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۷

برگزاری دوره تدبر تخصصی سطح 3

بسمه تعالی

بشتابید بسوی فهم قرآن

ب ...

بیشتر ...

۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۷

برگزاری دوره تدبر تخصصی سطح 2

سمه تعالی

بشتابید بسوی فهم قرآن

بر ...

بیشتر ...

۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۷

برگزاری دوره تدبر تخصصی سطح یک

بسمه تعالی

بشتابید بسوی فهم قرآن

ب ...

بیشتر ...

۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۷

برگزاری دوره تدبر تخصصی سطح یک


به اطلاع قرآن پژوهان عزیز می رساند:
< ...

بیشتر ...

سایت های همکاران: