ورود کاربران

اهداف و موضوع فعالیت ها:

اهداف و موضوع فعالیت موسسه به شرح زیر است:

الف) اهداف

تمسک به تعالیم انسان ساز قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام و تلاش در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قرآن و عترت

تعمیق معرفت عمومی، تعمیم فهم، درک و تدبر قرآن کریم

تلاش در جهت عملی شدن فرهنگ قرآن و عترت در ابعاد فردی و اجتماعی

اشاعه و ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه ی فرهنگ عمومی و تجلی آن در نماد سازی، محاوره های مردمی، تبلیغات رسانه ای و...

معرفی و بازشناسی فرهنگ مهدویت و هدایت جامعه به سمت فرهنگ انتظار

ب) موضوع فعالیت ها:

آموزش عمومی:

آموزش قرآن کریم (روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت ترتیل، حفظ ترجمه و آموزش ادبیات عرب)

آموزش قرآن صاعد (دعا شناسی، مناجات، ابتهال، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه)

آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی)

آموزش احکام (احکام عمومی، احکام بانوان، حکام اقتصادی)

امور فرهنگی:

برگزاری همایش (قرآن، نهج البلاغه و...)

اردوهای تفریحی، علمی و...

مسابقات حفظ و قرائت قرآن

مسابقات حفظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

مسابقات تواشیح، اذان و...

سایت های همکاران: