ورود کاربران

فعالیت های جاری

روخوانی و روانخوانی قرآن با گرایش تدبر


میدان محمدیه (مولوی)، ابتدای خیابان مولوی شرقی، کوچه شیرخدا، کوچه پورالله وردی، کوچه قاصدیان، پلاک 11 - زنگ اول


55632634 (روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12)


دوشنبه ها از ساعت 9 صبح الی 11

حفظ قرآن با گرایش تفسیر المیزان و تدبر


میدان محمدیه (مولوی)، ابتدای خیابان مولوی شرقی، کوچه شیرخدا، کوچه پورالله وردی، کوچه قاصدیان، پلاک 11 - زنگ اول


55632634 (روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12)


یکشنبه ها ساعت 8 صبح الی 11

سایت های همکاران: